Hlasování

Ulti Clocks content
SHIATSU

Shiatsu (指圧, Šiacu) znamená v překladu tlak prsty - je to japonská masážní technika, založená na východní léčební tradici a západní fyziologii a psychologii. Shiatsu pracuje s akupunkturními dráhami a body (jap. cubo) za účelem obnovit přirozený tok vitální energie (jap. ki), a tak nastolit energetickou rovnováhu v těle.

Shiatsu má kořeny v tradiční japonské masážní technice nazývané Anma, která byla založena na tradiční čínské medicíně, která přicházela do Japonska od šestého století. Anma začala upadat v období Edo (1603-1867), kdy ji praktikovali převážně slepí maséři a její léčebný aspekt se začal vytrácet. Obrození této metody znamenalo až vydání knihy Shiatsu Hō v roce 1919. Její autor, Tenpaku Tamai, studoval Anmu a další tradiční terapeutické metody a také západní anatomii, fyziologii a masážní techniky. Ve své práci tyto metody spojil a také znovu rozšířil i o duchovní rozměr léčby. Ve zmíněné knize se také poprvé používá termín shiatsu.

 

Jedním z následovníků Tenpaku Tamaie byl Tokujiro Namikoshi (1905-2000), který v roce 1925 otevřel první shiatsu kliniku a v roce 1940 první školu shiatsu. V Japonsku se Tokujiro Namikoshi zasloužil o oficiální uznání jeho stylu shiatsu Ministerstvem zdravotnictví (1957), za tímto účelem však z něj odstranil většinu východních vlivů.

 

Další význačná osobnost je Shizuto Masunaga (1925-1981), který se jako psycholog zajímal i o duševní a duchovní rozměry terapie. Do shiatsu znovu vrátil aspekty tradiční východní léčby a svoji práci shrnul v knize Shiatsu z roku 1974 a jeho styl je známý jako Zen shiatsu.

 

V druhé polovině dvacátého století vzniklo ještě několik směrů shiatsu (viz kapitola o stylech), překotný rozvoj zažila tato metoda hlavně po roce 1980, když se dostala do USA a Západní Evropy.

 

Základní princip

Shiatsu pomocí protahování, tlaku nebo dotyku uvádí do pohybu energii v akupunkturních drahách a tím obnovuje energetickou rovnováhu těla. Shiatsu používá širokou paletu technik – dynamické uvolňování napjatých partií i klidné užití tlaku k tonizaci prázdných míst v těle. Pracuje se prsty, dlaněmi, lokty, koleny nebo chodidly. Účinky shiatsu jsou hluboce uvolňující a zároveň posilující.

Základní princip shiatsu je jednoduchý – při shiatsu terapeut pouze pomáhá masírovanému spojit se s léčivou schopností vlastního těla, a tak obnovit jeho zdraví. Tato práce ovlivňuje nejenom fyzické, ale i emocionální a mentální aspekty ošetřovaného.


Průběh ošetření

Shiatsu ošetření obvykle probíhá na podložce na zemi, ošetřovaný je při masáži oblečený a nepoužívají se žádné oleje ani emulze. Samotné ošetření může trvat od 45 do 90 minut, často mu předchází krátký rozhovor a po něm následuje čas na odpočinek.


Použití shiatsu

Shiatsu je vhodné pro každého – i pro malé děti, těhotné ženy nebo starší lidi - pokud se klientovi přizpůsobí průběh ošetření a přihlédne se ke kontraindikacím (viz níže).


Indikace

Prevence

Shiatsu, podobně jako většina východních léčebných metod, klade důraz hlavně na prevenci. Základní myšlenkou je starat se o malé zdravotní nerovnováhy (například tělesné napětí ze stresu) než přerostou ve vážnou nemoc (například žaludeční vřed).


Chronické potíže neznámého původu

Klienti velmi často vyhledávají shiatsu v případě nepříjemných stavů, u kterých západní medicína nediagnostikuje žádné konkrétní onemocnění. Příklady takovýchto stavů jsou: dlouhodobé bolesti hlavy, zad nebo kloubů, chronická únava, nespavost, menstruační potíže nebo problémy s trávením.

 

Psychika a rozvoj osobnosti

Ve východní léčebné tradici tvoří fyzické tělo, mysl a duch jeden celek. Obnovováním energetické rovnováhy shiatsu ovlivňuje nejen fyzické, ale i mentální a emocionální aspekty klienta. Shiatsu tak pomáhá i při psychických potížích, případně se může stát nástrojem pro všestranný rozvoj osobnosti.


Fyzická zranění

Shiatsu se jako kombinace fyzické manipulace a práce s energií hodí pro rehabilitaci následků po úrazech pohybového aparátu nebo cévních příhodách.


Vážné nemoci

Shiatsu není technika na léčení akutních stavů a vážných nemocí. Pokud má terapeut podezření na takový stav, měl by klienta poslat k lékaři. Proto také záleží na vzdělání terapeuta (viz níže školy shiatsu). Na druhé straně, shiatsu může klientu pomoci lépe zvládat následky intenzivní léčby (např. chemoterapie, ozařování, pooperační stavy), nebo vleklé chronické nemoci (např. vysoký krevní tlak).


Těhotenství

Shiatsu se nedoporučuje v první třetině těhotenství (viz kontraindikace). V následujících měsících může například ulevit matce od ranních nevolností, bolestí bederní páteře nebo hlavy, případně pomoci s navázaním lepšího vztahu matky a plodu. V každém případě jsou během tehotenství kontraindikovány některé akupunkturní body.


Kontraindikace

Shiatsu je obecně kontraindikováno v následujících případech:

Akutní stav nemoci (např. chřipka) s horečkou

První třetina těhotenství

Lokální kontraindikace: křečové žíly, čerstvé jizvy, ekzémy a další porušení kůže, zanícené klouby

Dále by ošetření neměl dostávat klient s plným žaludkem (krátce po jídle) ani osoba pod vlivem alkoholu nebo jiných omamných látek. Proto je třeba informovat terapeuta o svém zdravotním stavu.


Styly

Během druhé poloviny dvacátého století z původního Namikoshiho stylu odvodili jeho následovníci několik odlišných škol shiatsu.

Namikošiho styl shiatsu - styl, který je v Japonsku uznaný jako oficiální terapie. Klade důraz hlavně na západní fyziologii.

Zen shiatsu - styl shiatsu, který je syntézou principů tradiční čínské medicíny a západní fyziologie a psychologie. Základním principem je vyrovnávání momentální prázdnoty a plnosti, zakladatel stylu Šizuto Masunága také uvedl prodloužení klasických akupunkturních drah.

Makrobiotické shiatsu - zahrnuje klasické akupunkturní dráhy a také principy makrobiotiky.

Ohashiatsu - syntéza různých stylů shiatsu vytvořená Wataru Ohašim.

Shiatsu pěti elementů - spočívá hlavně v teorii Pěti elementů a zahrnuje i některé makrobiotické principy.

V posledních letech vznikají i směry rozšiřující shiatsu o další aspekty. Například Shintai klade důraz na přední a zadní dráhu, Watsu je shiatsu ve vodě a Tantsu přidává prvky tantry.

 

Právní status shiatsu


Ve světě

V Japonsku je shiatsu státem uznáno jako oficiální a samostatná léčební metoda. Praktik shiatsu v Japonsku musí mít osvědčení od Ministerstva zdravotnictví a k tomu musí absolvovat tříleté vzdělávání v rozsahu 2200 hodin na univerzitě, která je akreditována ministerstvem.

Každá krajina dává shiatsu jiný právní status a má jiný způsob akreditování praktiků, který se často se shiatsu váže nebo překrývá s masérským osvědčením, což není ideální stav, vzhledem k tomu, že shiatsu je mnohem obsáhlejší disciplína než klasická masáž.

Snaha o právní uznání shiatsu a standardizaci učebních osnov probíhá hlavně v USA, Kanadě a krajinách EU. V Americe se na tomto procesu podílí profesná organizace American Organization for Bodywork Therapies of Asia (AOBTA), v Evropě Evropská Federace Shiatsu (European Shiatsu Federation - ESF).

Je dobře, že i u nás, v západních zemích, je možno se od čínských praktiků těmito metodami už také seznámit. „Co je ještě v klidu, dá se lehko uchopit.  Co je ještě nepatrné, dá se lehko rozptýlit.  Je třeba působit na to, co tu ještě není. I ten největší strom vyrůstá z tenkého stébla.  I ta nejdelší cesta začíná prvním krůčkem.“

 

 
 
 
Valid XHTML and CSS.