Hlasování

Ulti Clocks content
VÝKLAD KARET

Symbolon je hra rozpomínání. Umožňuje nám vzpomenout si na skutečnosti hluboko v nás ukryté; na skutečnosti, kterým nebylo dlouhou dobu dovoleno vyplavat na povrch.

 

Tyto informace pomáhají pozvednout nevědomí do vyšších úrovní vědomí.

Symbolon se tedy nepokouší být orákulem, které přináší předpovědi nebo prorokuje budoucnost, spíše pomáhá pochopit omyly a chyby. Takovým rozborem pak člověk pochopí souvislostí a tak se vývoj událostí mění.

 

Tyto karty jsou propojením astrologických symbolů a psychologie a tak je tedy i já využívám. Je to zcela nový a originální přístup k výkladu a osvětluje dosud neuvědomělé skutečnosti. Osobnost se tady hlouběji poznává a řešení se nabízejí samy. Autoři píší, že symbolon je předmět rozlomený napůl a jeho dvě oddělené části se snaží najít a znovu spojit do kompaktního celku.

 

Podobně jako v řecké báji se snaží spojit dvě půlky pomeranče, které symbolizují původního harmonického člověka, rozděleného později na dva tzv. protipóly: na muže a ženu. Síly, které karetní sada Symbolon ztělesňuje, usilují o znovusjednocení obou zatoulaných fragmentů. Odhaluje vnitřní osobnosti, jejich skutky, jednání, motivace a podněty.

 

Nastavuje zrcadlo osobnosti, která je v současné chvíli dominantní. Každá z karet představuje určitou vnitřní osobnost a téma, které je nutné pozvednout do vědomí a tak zviditelnit. Propojením s astrologickými aspekty pomáhají karty lépe pochopitsvoje pohnutky a touhy, které nejsou vždy v jednotě s myslí a skutečnými potřebami člověka. Karty nabízejí i jiný výklad - dle astrologických znamení a tak opět umožňují jiný pohled na věc, událost či na zadané úkoly a schopnosti jednotlivce.

 

Namátkou jsem vybrala ukázku karet:

 

  

toto je například karta FÉNIX:

 

Má více významů (jako každá karta), ale vybrala jsem ji, protože poukazuje na nejdůležitější úkol člověka: proměnu na vyšší, uvědomělejší a zralejší bytost.

 

Cesta vede přes proces "umírání": rozpadem starého povstane nová osobnost - krásný pták Fénix vyletí z popela.

 

Staré myšlenkové procesy a představy jsou transformovány.

 

                                                                           
  

Další obrázek symbolizuje touhu po lásce, pro kterou jsme všichni přišli na tento svět.

 

Ale uskutečnění lásky brání velká překážka: hluboké koryto řeky a rozbouřená voda - jako mnoho ničivých emocí, které jsou v rozporu s láskou.

 

Tak se touha nemůže uskutečnit.

 

Někdy člověk pro přemíru emocí není schopen vnímat svoje vlastní pocity.

 

 

 

Třetí vybraná karta ukazuje na formální vztah, který funguje jen "naoko", pro druhé vypadá harmonicky, ale ve skutečnosti je to jinak.  

 

V takovém vztahu dnes žije mnoho dvojic; lidé, aby nemuseli něco měnit, nechávají vše při starém a nežijí spokojeně. Mnoho žen přežívá ve vztahu bez lásky - s alkoholikem, s povalečem, nebo obdobně muži žijí s přelétavou ženou, nebo neschopnou lásky atp.

 

 

Tak má každý člověk svou kartu, která ukazuje na jeho úkoly a potíže spojené s růstem. Taková karta se určuje podle horoskopu.

 

 

 
Valid XHTML and CSS.