Hlasování

Ulti Clocks content
AKUPUNKTURA

Uvedené umění dnes ovládají jen nemnozí praktici. Naštěstí se však dochovalo a je možno se mu naučit jak z knih, tak od svých učitelů. Existují i studie prováděné moderní západní medicínou.

O imunostimulačních účincích některých akupunkturních bodů.  Asi nejznámějším příkladem je 36. bod dráhy žaludku, zvaný „Zu San Li“, v překladu „bod tří setkání“.O jeho účincích kolují i lidové pověsti. Například kterak služebník císaře, již dlouho trpící bolestmi žaludku, o schod zakopl tak nešťastně, že

se silně uhodil právě do tohoto bodu. A ejhle, bolesti ustaly. I vojáci císařské armády si prý pravidelně dráždili pelyňkovou moxou tento bod, pokud chtěli ve zdraví a v plné síle vydržet dlouhé pochody a přesuny. Existuje i čínské přísloví, které říká:  „Nezaměstnávej sloužícího, nemá-li jizvu na bodě cusanli.“  Zdá se, že svědomitý pracovník, dbající svého zdraví, si pilně opracovával tento bod, aby mu zdraví vydrželo.
 
Moderní lékařské výzkumy potvrdily, že 36. bod patří mezi nejsilnější imunostimulační místa na těle, zvláště u mužů. U některých žen jeho účinkům konkuruje bod soutoku tří jinových  drah nad vnitřním kotníkem. Nejsilnějších účinků tohoto bodu lze podle starověkého učení dosáhnout při jeho stimulaci v době zimního slunovratu. Tehdy dosahuje chladné Yin svého nejvyššího vrcholu.
 
Krajnost vlády zimy a utišujícího temna se právě mění ve světlo, a tak na podporu prvního nesmělého paprsku, probouzejícího se yangu je vhodné podpořit toto hnutí i ve svém těle a následovat tak harmonii přírody. Potom se od nás vzdálí sto nemocí a zdraví bude posíleno. Obdobně je vhodná stimulace tohoto bodu i na jaře, kdy právě stoupají yangové síly.
 
U řady osob je účinné tento bod moxovat  (tj. zahřívat žhnoucími pelyňkovými doutníky) i na podzim. Obdobně byla v Číně vyvinuta i celá rozsáhlá oblast, zabývající se masážemi, jejíž komplexnost si v ničem nezadá s akupunkturou. V některých případech oslabení, zvláště u dětí, může být dokonce i účinnější.
 
Je dobře, že i u nás, v západních zemích, je možno se od čínských praktiků těmito metodami už také seznámit. „Co je ještě v klidu, dá se lehko uchopit.  Co je ještě nepatrné, dá se lehko rozptýlit.  Je třeba působit na to, co tu ještě není. I ten největší strom vyrůstá z tenkého stébla.  I ta nejdelší cesta začíná prvním krůčkem.“

 

 

 

 

 

 
Valid XHTML and CSS.